Over ons

  S-kring werd gesticht in het academiejaar 1957-58. De idealen van de S-kring zijn creativiteit, samenhorigheid en studentikoziteit. Deze zijn de voornaamste leefregels die op elk moment moeten gerespecteerd worden (kringavond, ...).
Het doel van de S-kring is het organiseren van allerhande activiteiten voor alle studenten, die de opleiding tot master in de industriële wetenschappen chemie/biochemie volgen. Deze hebben op hun beurt tot doel creativiteit, samenhorigheid en studentikoziteit te bevorderen en dit in de zo ruimst mogelijke zin van het woord.
De S-kring heeft niet tot doel winst te maken en moet toelaten activiteiten te doen aan verminderde prijs. Wel moet zij in haar eigen middelen kunnen voorzien.
Powered By OpenCart
Cursusdienst S-kring © 2020